m

Etapele proiectului

de design

Un proiect complet de design de interior este rezultatul unui proces creativ, realizat în mai multe etape, care începe cu o primă fază de consultanță, continuă cu dezvoltarea unui studiu conceptual de design și se finalizează cu predarea proiectului tehnic.

Consultanță 0

Studiu Conceptual 0

Proiect Tehnic 0

Proiect Premium 0

Consultanta

Prima din etapele proiectului de design de interior este cea de consultanță. Aceasta presupune înțelegerea și analizarea spațiului atât din punct de vedere obiectiv [suprafețe, organizare planimetrică] cât și din punct de vedere subiectiv [dorințele și exigențele beneficiarului în raport cu spațiul existent]. Această etapă presupune colectarea și analizarea informațiilor ce vor contura tema de proiectare în baza căreia vor fi trasate, împreună cu beneficiarul, principalele direcții ale proiectului.

Intenția noastră este de a înțelege și identifica atât limitările spațiului studiat cat și potențialul oferit de intervențiile propuse și de a le pune în acord cu necesitățile și dorințele beneficiarului.

Demersul acestei etape se finalizează prin stabilirea principalelor direcții și obiective ale proiectului.

studiu conceptual

Pornind de la Tema de proiectare, dezvoltată în etapa anterioară, studiul conceptual se axează în prima parte pe intervenții de natură funcțională realizate în acord cu modul de utilizare al spațiul. Ergonomia și funcționalitatea unui spațiu reprezintă fundalul schemei compoziționale de design. In aceasta etapa vom realiza amplasarea schematică a mobilierului și gabaritul optim al acestuia în raport cu spațiul cât și poziționarea și tipul corpurilor de iluminat.

Întreaga intervenție propusă se coagulează, într-o primă fază, la nivel vizual prin planșe de tip mood-board ce prezintă schema cromatică, materialele și finisajele propuse și piesele principale de mobilier.

Proiectul conceptual se finalizează cu transpunerea propunerilor în  digital și realizarea simulărilor foto-realiste (randari) ce ilustrează atmosfera noului spațiu. Iar pentru că suntem pasionații de cele mai noi tehnologii, intervențiile propuse de noi pot fi experimentate în mediul de realitate virtuală, unde întreg conceptul de design poate fi experimentat tridimensional.

proiect tehnic

Proiectul tehnic reprezintă pasul necesar și obligatoriu pentru a transpune propunerea conceptuală în realitate. Elementele proiectului sunt detaliate tehnic și transpuse în planșe de execuție [planuri și secțiuni reprezentative, plan iluminat, plan electric, plan amplasare mobilier, stereotomii finisaje, detalii de execuție, etc]. În această etapă sunt extrase și listele de cantității necesare si identificarea furnizorilor in vederea realizării proiectului.

proiect premium

Proiectele excepționale de design necesită intervenții pe măsură. Pentru acestea am pregătit un pachet de servicii ce depășesc granițele convenționalului. Utilizăm instrumente digitale de generare și procesare a formelor geometrice complexe ce permit un grad ridicat de expresivitate compozițională și oferă control asupra întregului proces încă din faza conceptuală și mergând pana la pregătirea soluției finale pentru a fi materializată utilizând tehnologii de fabricare digitală.

Sunt realizate o serie de studii de fundamentare precum: scheme ale fluxurilor de circulație, studii de însorire și studii de iluminat nocturn. Suplimentar, proiectul este transpus de-a lungul întregului demers creativ în mediul de Realitate Virtuală (VR), propunerile intermediare putând fi experimentate la scară umana în toate punctele cheie ce trasează direcția proiectului.  

Studiu
conceptual

Analiza functionala a spatiului

Amplasarea schematica a mobilierului

Stabilirea schemei cromatice

Axonometrii conceptuale

Simulări foto-realiste

Proiect

tehnic

Proiect electric

Proiect de mobilier

Stereotomie finisaje

Detalii de executie

Liste de cantități

Proiect

premium

Design computational

Studiu de însorire

Studiu iluminat nocturn

Simulări în Realitate Virtuală (VR)

Fabricare digitală